http://www.infodez.ru/ . отзывы о работе

Радіозв’язок

Як використовують радіочастотну енергію?

Вірогідно, найбільш важливим є застосування радіочастотної енергії у телекомунікаціях: це радіо- та телевіщання, радіо- та бездротові телефони, пейджери, поліцейські та пожежні рації. Радіочастотна енергія також використовується у мікрохвильових пічках, радарах, промислових нагрівачах та у медичних цілях. Радіочастотна енергія, особливо з мікрохвильовими частотами, може нагрівати воду. Оскільки більша частина харчових продуктів містить багато води, їх можна швидко приготувати за допомогою мікрохвиль. Радари за допомогою радіочастотної енергії відстежують машини та літаки, також вони використовуються у військових цілях. В медицині радіочастотна енергія використовується для контролю та програмування електрокардіостимуляторів.

В чому вимірюється радіочастотне випромінювання?

Радіочастотні хвилі та радіочастотні поля складаються з електричних та магнітних компонент. Часто буває зручно виражати силу радіочастотного поля у одиницях обох компонент. Наприклад, за допомогою «вольтів на метр» (В/м) вимірюють силу електричного поля, а за допомогою «амперів на метр» (А/м) – силу магнітного поля. Радіочастотне поле також часто описують за допомогою питомої потужності. Питома потужність – це потужність, що припадає на одиницю площі. Наприклад, питому потужність можна виразити в міліватах (одна тисячна вата) або мікроватах (одна міліонна вата) на квадратний сантиметр. Величина, в якій вимірюють фактичну кількість поглинутої людським тілом радіочастотної енергії, називається питомим коефіцієнтом поглинання (SAR). SAR – це міра швидкості поглинання радіочастотної енергії. Зазвичай його виражають у ватах на кілограм (Вт/кг) або міліватах на грам (мВт/г).

Aequalitas